• Dernek
 • Üyelik
 • YHTÖDER-e Üye olmanın avantajları
 • YHTÖDER-e Üye olmanın avantajları

  Sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı ve diğer yabancı tıp doktoru, sağlık çalışanları ve öğrencilerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak, Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında köprü kurmak, çeşitli araştırmalar yapmak, sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunmak ve böylece nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarının yetişmesinin yanı sıra kaliteli ve etkin bir sağlık sisteminin inşasına da katkı bulunmak ve çabalarımıza etkili biçimde destek olmak üzere, Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği (YHTÖDER) üyeliğine davet ediyoruz.

  Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği’ne asıl üye olarak ;

  • YHTÖDER etkinliklerinden e-postayla anında haberdar olma,

  • Tercih ettiğiniz Çalışma Grubu etkinliklerine en yüksek düzeyde katılma,

  • YHTÖDER’in düzenlediği Sonrası Sürekli Eğitim Programlarına indirimli bedelle katılma,

  • Katkılarımız olan Uluslararası Toplantılardan e-postayla anında haberdar olma,

  • Ödüllü yarışlarımıza katılma imkanı,

  • Araştırma Destek Fonu,

  • Genç Araştırmacı Ödülleri,

  • Burs imkanları olarsa yararlanma hakkı,

  • Anlaşmalı olduğumuz sağlık, eğitim ve diğer kurumlarda indirim hakları,

  • Seminer, Kongrelerden indirimli şekilde yararlanma hakkı,

  • Kurs ve diğer etkinliklerde bir takım önceliklere sahip olarak en yüksek düzeyde yararlanabileceksiniz.

  • Ve başka bir çok avantajlar