• Dernek
 • Üyelik
 • YHTÖDER-e Üye olmanın avantajları
 • YHTÖDER-e Üye olmanın avantajları

  Sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı ve diğer yabancı tıp doktoru, sağlık çalışanları ve öğrencilerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak, Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında köprü kurmak, çeşitli araştırmalar yapmak, sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunmak ve böylece nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarının yetişmesinin yanı sıra kaliteli ve etkin bir sağlık sisteminin inşasına da katkı bulunmak ve çabalarımıza etkili biçimde destek olmak üzere, Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği (YHTÖDER) üyeliğine davet ediyoruz.

  Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği’ne asıl üye olarak ;

  » YHTÖDER etkinliklerinden e-postayla anında haberdar olma,

  » Tercih ettiğiniz Çalışma Grubu etkinliklerine en yüksek düzeyde katılma,

  » YHTÖDER’in düzenlediği Sürekli Eğitim Programlarına indirimli bedelle katılma,


  » Faaliyete başlayacak olacan dergimizde yazılarınızı yayınlama imkanı, 

  » Yurt içindeki ya da yurt dışındaki  hastanelerde, diğer akademik kurum ve kuruluşlarda eğitim faaliyetlerine (kurs, staj, seminer vb.) katılma imkanı,

  » Sağlık alanında eğitim gören Azerbaycanlı ve yabancı öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için burs programlarına başvuru imkanı,

  » Mesleğin icrası sırasında ortaya çıkan bireysel ya da genel sorunlara ilişkin etkin çözüm arama için müracaatda bulunma imkanı,

  » Dernek organlarına seçilme imkanı,                 

  » Araştırma Destek Fondu,

  » Ödüllü yarışlarımıza katılma imkanı,

  » Genç Araştırmacı Ödülleri,

  » Katkılarımız olan Uluslararası Toplantılardan e-postayla anında haberdar olma,

  » Anlaşmalı olduğumuz sağlık, eğitim ve diğer kurumlarda indirim hakları,

  » Seminer, Kongrelerden indirimli şekilde yararlanma hakkı,

  » Kurs ve diğer etkinliklerde bir takım önceliklere sahip olmakla yanaşı, başka bir çok avantajlardan en yüksek düzeyde yararlanabileceksiniz.


  Asıl üye olmak için BURAYA BAKINIZ