• Dernek
  • Hakkında
  • Tarihçe
  • Tarihçe

    Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği 13 Mart 2020 tarihinde Ankarada sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı ve diğer yabancı tıp doktorları, sağlık çalışanları ve öğrencilerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak, Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında sağlık köprüsü kurmak, çeşitli araştırmalar yapmak, sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunmak ve böylece nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarının yetişmesinin yanı sıra kaliteli ve etkin bir sağlık sisteminin inşasına da katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

    Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği olarak Logomuz
    Dernek Logo