Derneğimiz ve "Venüs Sigorta" şirketi arasında sözleşme imzalanmıştır.

 “Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği” ve "Venüs Sigortacılık Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi" arasında sözleşme imzalandı.

Konu: İşbu sözleşme, VENÜS SİGORTA tarafından DERNEK üye/üyelerine sunulacak olan sigorta tekliflerine ilişkin usul ve esasları belirler.
Kapsam: 
İşbu sözleşme, VENÜS SİGORTA tarafından yurtiçinde DERNEK üyelerine can, mal ve sorumluluklarını güvence altına alacak sigorta tekliflerinin sunulması hususunda verilecek hizmete ilişkin hak ve yükümlülüklere dair esasları kapsar.
Çalışma Prensibi: DERNEK üyesi/üyeleri veya veya ‘’https://yhtoder.org/’’ uzantılı web sitesi üyesi/üyeleri tarafından can, mal veya sorumlulukları güvenceye alacak sigorta poliçesi talebinin VENÜS SİGORTA’ya iletilmesi halinde, VENÜS SİGORTA tarafından, minimum 5 (beş) farklı sigorta şirketinden teklif alınarak, talepte bulunan üye/üyelere yazılı olarak iletilecektir. Sözleşmeye konu sigorta poliçesi talepleri, VENÜS SİGORTA’ya üye kimlik kartlarının ibraz edilmesi suretiyle veya DERNEK aracılığıyla  iletilecektir.

Anlaşmanın aslına web sitemizde "Belgeler" menüsünden göre bilirsiniz.