GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 15/12/2020 salı günü saat 14:00’da dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17/12/2020 perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 04/08/2020 tarihli ve 2020/8 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Covid-19 pandemisi nedeniyle genel kurulumuzda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak olup, katılımcılarımızın da bu kurullara uyması gerektiğini hatırlatırız. 

Olağan genel kurul toplantısına katılmanız önemle rica olunur.

Genel kurulumuz aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.
  • Yoklama ve açılış,
  • Divan heyeti seçimi,
  • Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  • Dernek zorunlu organlarının seçimi,
  • Dilek, temenniler ve kapanış.
Sevgi ve saygılarımızla,
YHTÖDER Yönetim Kurulu